Uzņēmējdarbības kultūra


Pēc septiņdesmit gadu ilgas vēsturiskas uzkrāšanas un inovācijas un attīstības FAWDE ir izveidojusi pilnīgu uzņēmuma kultūras sistēmu, kas sastāv no ideācijas kultūras, ideju kultūras atskaitīšanas, uzvedības kultūras un vides kultūras.

Ideju kultūru veido seši aspekti, ti, uzņēmuma galvenās vērtības, uzņēmumu misija, uzņēmuma redzējums, uzņēmuma vērtība, uzņēmuma filozofija un darba stils;

Idejas kultūru atskaitīšana ietver desmit aspektus, ti, pārvaldību, tirdzniecību, P & A, kvalitāti, ražošanu, iepirkumu, pakalpojumu, drošību un vides aizsardzību, godīgumu un inovāciju;

Uzvedības kultūra īpaši nosaka rīcības kodeksus 16 aspektos, ti, pieklājīgi valoda, sociālā ieviešana, lauka vide, satiksmes drošība, civilizētā ēdināšana, darbības vieta, civilizēts biroja darbs, pamācošs ražošanas motto, darba attiecības, tālruņa etiķete, lūdzot norādījumus un ziņošanas darbs, darba konference, personāla izpēte, karoga paaugstināšanas ceremonija, ikdienas uzņemšana un apmeklējums etiķetē;

Vides kultūra galvenokārt atspoguļojas divos aspektos: standartizācijas vadībā un FAWDE zaļajā rūpnīcā.